POLITYKA REALIZACJI ZLECEŃ


Handel kontraktami CFD jest obarczony sporym ryzykiem

I. Cel

Celem niniejszej polityki jest wprowadzenie efektywnych rozwiazan zapewniajacych uzyskanie przez spólke Centralspot Trading Limited, zwana dalej „Spólka”, najlepszego mozliwego rezultatu dla klientów Spólki podczas realizacji zlecen klientów.

Obok wprowadzenia powyzszych rozwiazan, niniejszy dokument ma na celu zapewnienie zgodnosci z wymogami prawa oraz procedurami dzialu i procedurami ogólnymi okreslonymi w niniejszym Podreczniku Procedur Wewnetrznych.

II. Ramy prawne

Zgodnie z Ustawa z 2007 r. o uslugach inwestycyjnych, dzialalnosci inwestycyjnej i rynkach regulowanych, podczas realizacji zlecen cypryjskie spólki inwestycyjne, zwane dalej „CFI”, sa zobowiazane do uzyskania najlepszego mozliwego rezultatu dla swoich klientów, biorac pod uwage cene, koszty, szybkosc, prawdopodobienstwo realizacji, wielkosc zlecenia, charakter zlecenia i inne wzgledy majace znaczenie dla realizacji zlecenia. Niezaleznie od powyzszego, w przypadku zlozenia konkretnej dyspozycji przez klienta, CFI sa zobowiazane do realizacji zlecenia zgodnie z dyspozycja.

Ponadto CFI sa zobowiazane do stworzenia i wdrozenia polityki realizacji zlecen umozliwiajacej im uzyskanie najlepszego mozliwego rezultatu dla klientów podczas realizacji zlecen klientów.

III. Polityka

Centrum Transakcyjne (Dealing Room) to najwazniejszy dzial, do którego niniejsza Polityka realizacji zlecen znajduje zastosowanie. Kierownictwo wyzszego szczebla dokonuje przegladu polityki co roku lub w po wystapieniu istotnej zmiany wplywajacej na zdolnosc Spólki do dalszego oferowania najlepszej mozliwej realizacji zlecen swoich klientów za pomoca platformy transakcyjnej Spólki.

Spólka wprowadzila i utrzymuje Polityke realizacji zlecen w celu wykonania zobowiazania do realizacji zlecen na warunkach najbardziej korzystnych dla klientów i zapewnienia im najlepszego mozliwego rezultatu, biorac pod uwage – jezeli dotyczy i jesli to mozliwe – umiejetnosci, potrzeby i polityke obrotu klientów.

Polityka opisuje proces realizacji transakcji przez Spólke i zapewnia podjecie wszelkich zasadnych dzialan w celu nieustannego uzyskiwania najlepszego mozliwego rezultatu dla klientów. Jednakze nalezy zauwazyc, ze w przypadku zlecenia realizowanego w odpowiedzi na konkretna dyspozycje klienta, Spólka zrealizuje zlecenie zgodnie z dyspozycja, uznajac ze wykonala swoje zobowiazania w zakresie najlepszej mozliwej realizacji.

Kryteria najlepszej mozliwej realizacji zlecen

Okreslajac relatywna wage czynników realizacji, Spólka uwzglednia nastepujace kryteria najlepszej mozliwej realizacji zlecen:

 • Charakterystyke klienta;
 • Charakterystyke zlecenia klienta;
 • Charakterystyke instrumentów finansowych stanowiacych przedmiot zlecenia;
 • Charakterystyke miejsc realizacji, do których mozna skierowac zlecenie.

Najlepszy mozliwy rezultat okresla sie przez odniesienie do ogólnego rezultatu finansowego, na który sklada sie cena kontraktu oraz koszty realizacji zlecenia. Pozostale czynniki realizacji, tj. szybkosc, prawdopodobienstwo realizacji, wielkosc zlecenia, charakter zlecenia lub inne wzgledy w wiekszosci przypadków maja mniejsze znaczenie niz wzgledy ceny i kosztów, chyba ze prowadzilyby do zapewnienia najlepszego mozliwego rezultatu dla klienta rozumianego jako ogólny rezultat finansowy.

Czynniki realizacji

Zarzadzajac zleceniami klientów, Spólka uwzglednia rózne czynniki realizacji, pod warunkiem braku konkretnych dyspozycji wydanych Spólce przez klienta i dotyczacych sposobu realizacji zlecen: Czynniki realizacji obejmuja:

 • Cene
 • Szybkosc i prawdopodobienstwo realizacji
 • Koszty lub prowizje
 • Wielkosc i charakter zlecenia
 • Warunki rynkowe i zmiany na rynku
 • Mozliwosc realizacji
 • Wszelkie inne wzgledy bezposrednie majace wplyw na realizacje zlecenia

Poslizg cenowy

Zostales ostrzezony, ze przy obrocie instrumentów finansowych moze wystapic poslizg cenowy. Jest to sytuacja, gdy w chwili przedstawienia zlecenia do realizacji, okreslona cena podana klientowi moze nie byc dostepna. W zwiazku z tym zlecenie zostanie zrealizowane mniej wiecej na poziomie zleconej ceny klienta. Czyli poslizg cenowy to róznica pomiedzy oczekiwana cena zlecenia oraz cena faktycznej realizacji zlecenia. Jesli cena realizacji jest lepsza od ceny zadanej przez klienta, zjawisko to nazywane jest dodatnim poslizgiem. Jesli cena realizacji jest gorsza od ceny zadanej przez klienta, zjawisko to nazywane jest ujemnym poslizgiem. Nalezy pamietac, ze poslizg jest standardowym elementem wystepujacym przy obrocie instrumentami finansowymi. Poslizg czesciej wystepuje podczas okresów braku plynnosci lub wyzszej zmiennosci (na przyklad na skutek obwieszczen, zdarzen gospodarczych, otwarcia rynku lub innych czynników), w rezultacie czego realizacja zlecenia po okreslonej cenie staje sie niemozliwa. Wtedy Twoje zlecenie moze nie zostac zrealizowane po zadeklarowanych cenach. Poslizg cenowy moze wystapic w przypadku wszystkich typów oferowanych przez nas kont. Nalezy zwrócic uwage, ze poslizg cenowy moze równiez wystapic w przypadku zlecen Stop Loss, zlecen ograniczajacych oraz innych typów zlecen. Nie gwarantujemy realizacji Twoich oczekujacych zlecen po okreslonej cenie. Jednak potwierdzamy, ze Twoje zlecenie zostanie zrealizowane po nastepnej najlepszej dostepnej cenie rynkowej, najblizszej cenie ustalonej przez Ciebie dla Twojego oczekujacego zlecenia.

Konkretne dyspozycje

Jesli klient wydal Spólce konkretna dyspozycje co do sposobu realizacji zlecenia, a Spólka przyjela taka dyspozycje, Spólka zrealizuje zlecenie zgodnie z dyspozycja.

Jednakze w przypadku zlecenia realizowanego w odpowiedzi na konkretna dyspozycje klienta realizacja zlecenia zgodnie z dyspozycja stanowi wykonanie zobowiazania Spólki do zapewnienia najlepszej mozliwej realizacji. Moze to wymagac odstepstwa od Polityki realizacji zlecen w odniesieniu do danego zlecenia. W takim wypadku Spólka wykona dyspozycje klienta. Klientowi wyslane zostanie stosowne ostrzezenie dotyczace niezrealizowania zlecenia zgodnie z Polityka realizacji zlecen.

Domyslny sposób realizacji zlecen

Zlecenie rynkowe: Skladajac zlecenie rynkowe, klient wydaje instytucji finansowej dyspozycje jak najszybszego zawarcia transakcji o okreslonej wielkosci po aktualnej cenie rynkowej. Instytucje finansowe sa zobowiazane do realizacji zlecen rynkowych bez wzgledu na zmiany cen. W zwiazku z tym jesli cena rynkowa zmieni sie w czasie wypelniania zlecenia klienta, zlecenie najprawdopodobniej zostanie zrealizowane po cenie innej niz cena, po której zlozono zlecenie. Cena realizacji moze byc wyzsza, nizsza lub taka sama.

Miejsca realizacji

Zlecenia sa realizowane przez podmioty, u których skladane sa zlecenia lub do których Spólka przesyla zlecenia w celu realizacji. Miejscem realizacji zlecen klientów sa zarówno CFI, jak i CST Financial Services – nalezycie upowaznieni animatorzy rynku.

Ceny

Spólka ustala wlasne ceny obrotu pochodzace od niezaleznych dostawców cen. Glównym sposobem zapewnienia przez Spólke najlepszej realizacji zlecen klientów jest zapewnienie, aby ceny przedstawiane klientowi byly ustalane w odniesieniu do wielu dostawców cen bazowych i zródel danych i w porównaniu z nimi. Mimo to, że firma podejmuje wszelkie uzasadnione kroki, aby uzyskać najlepszy możliwy rezultat dla swoich klientów, nie gwarantuje ona, że w chwili realizacji zlecenia jego cena będzie bardziej korzystna niż cena dostępna gdzieś indziej. Spólka dokonuje przegladu swoich niezaleznych dostawców cen co najmniej raz do roku w celu zapewnienia oferowania prawidlowych i konkurencyjnych cen.

Koszty

W przypadku otwarcia przez klienta pozycji na niektórych rodzajach instrumentów finansowych pobiera sie prowizje lub oplate za finansowanie.

Wielkosc zlecenia

Wielkosc wszystkich zlecen jest wyrazona w jednostkach pienieznych. Klient moze zlozyc zlecenie, jesli posiada wystarczajace saldo na swoim rachunku transakcyjnym. Jesli klient chce zrealizowac zlecenie o duzej wielkosci, w niektórych przypadkach cena moze stac sie mniej korzystna po uwzglednieniu informacji uzyskanych od dostawcy cen.

Szybkosc

Oczywiscie ceny zmieniaja sie z biegiem czasu. Czestotliwosc zmian rózni sie w zaleznosci od poszczególnych instrumentów finansowych i warunków rynkowych. Uwzgledniajac wplyw na ceny obrotu prezentowane na platformie transakcyjnej / terminalu transakcyjnym Spólki, kluczowa role odgrywa technologia wykorzystywana przez klienta do komunikacji ze Spólka. Przykladowo, korzystanie z polaczenia bezprzewodowego, polaczenia telefonicznego lub innego rodzaju polaczenia, które moze skutkowac niska jakoscia polaczenia z Internetem, moze spowodowac niestabilnosc polaczenia z platforma transakcyjna / terminalem transakcyjnym Spólki. W rezultacie zlecenia klienta sa skladane z opóznieniem, co oznacza ze zlecenie moze zostac zrealizowane po wyzszej lub nizszej obowiazujacej cenie rynkowej oferowanej przez Spólke na platformie transakcyjnej / terminalu transakcyjnym.

Prawdopodobienstwo realizacji

Ze wzgledu na poziomy zmiennosci wplywajace na cene instrumentu bazowego Spólka dazy do zapewnienia, aby zlecenia klientów byly realizowane tak szybko jak to zasadnie mozliwe.

Prawdopodobienstwo rozliczenia

Spólka dokona rozliczenia wszystkich transakcji po realizacji lub wygasnieciu danej transakcji.

Wplyw rynku

Na ceny kwotowane przez Spólke, które pochodza od niezaleznych dostawców cen, wplywaja rózne czynniki, które moga miec wplyw takze na czynniki wskazane powyzej. Spólka podejmie wszelkie zasadne dzialania w celu zapewnienia najlepszego mozliwego rezultatu dla swoich klientów.

Wnioski

Klienci sa odpowiednio informowani o tresci Polityki realizacji zlecen. Od klientów uzyskuje sie uprzednia zgode na stosowanie udokumentowanej Polityki realizacji zlecen. Ponadto klienci Spólki otrzymuja wyrazne ostrzezenie (w Umowie z klientem), iz wydanie konkretnej dyspozycji przez klienta moze uniemozliwic Spólce podjecie dzialan przewidzianych w Polityce realizacji zlecen dla osiagniecia najlepszego mozliwego rezultatu w zakresie elementów objetych zakresem dyspozycji.

W niniejszej Polityce klientom udziela sie szczególowych informacji na temat czynników uwzglednianych przez kierownictwo przy obsludze zlecen klientów. Ponadto Spólka poddaje Polityke okresowemu przegladowi, a klienci sa odpowiednio informowani o wszelkich istotnych zmianach.