Zarządzanie portfelem

Opteck oferuje zarządzanie portfelem z dostosowanymi do ryzyka zyskami.

Handel kontraktami CFD jest obarczony sporym ryzykiem

W zależności od Twoich potrzeb, posiadamy wszelkie niezbędne kwalifikacje i uprawnienia potrzebne do stworzenia dla Ciebie rozwiązania inwestycyjnego:

Osobisty specjalista ds. inwestycji u Twojego boku

Analiza techniczna i fundamentalna

Regularne raporty i bieżące aktualizacje statystyk

Nasza filozofia inwestycyjna

Aby efektywnie zarządzać zasobami klientów i maksymalizować ich wartość, skupiamy się przede wszystkim na badaniu, opracowywaniu i tworzeniu naszych własnych unikalnych produktów handlowych. Nasi eksperci rynkowi nieustannie oceniają i dostosowują się do wahań rynków, aby osiągnąć wyznaczone przez Ciebie cele. Nasza usługa zarządzania portfelem jest odpowiednia zarówno dla niskiego, średniego i wysokiego ryzyka, gdzie strategia jest dostosowywana do Twoich potrzeb.

Wiecej informacji na temat naszych uslug zarzadzania portfelem udziela Marios Georgiou, szef dzialu ds. inwestycji i zarzadzania portfelami, pod adresem marios.Georgiou@opteck.com

OSTRZEŻENIE O RYZYKU: Usługa zarządzania portfelem może dokonywać transakcji na kontraktach CFD. CFD oraz Strategie inwestujące w CFD są produktami lewarowanymi, zatem mogą nieść ze sobą wysoki stopień ryzyka i mogą skutkować utratą całego kapitału włożonego przez inwestora. Inwestor nie powinien inwestować więcej niż jest gotów stracić. Z uwagi na fakt, iż CFD są produktami lewarowanymi, Zarządzanie Portfelem może nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów i powinno się zasięgnąć niezależnej porady. Wszelkie potencjalne zyski muszą uwzględniać ryzyko z uwagi na fakt, iż bardzo duże straty mogą pojawić się w krótkim czasie. Inwestor musi upewnić się, iż rozumie wszystkie ryzyka i musi również wziąć pod uwagę poziom swojego doświadczenia. Przeszłe wyniki nie sa gwarancją przewidzenia przyszłych wyników, nie ma gwarancji osiągnięcia celu inwestycyjnego Strategii. Opteck nie gwarantuje przyszłych wyników, ani żadnego konkretnego poziomu wyniku portfela; inwestor akceptuje, iż powyższe będzie zależeć o wielu czynników rynkowych, walutowych, ekonomicznych, politycznych oraz biznesowych oraz że portfel nie musi okazać się zyskowny. Prosimy zapoznać się z Regulaminem Zarządzania Potfelem Opteck aby dowiedzieć się więcej.