Wielka Brytania

Mimo wszystkich rozmów o referendum, GBP na razie wziął sobie krótką przerwę, ponieważ miały miejsce zamykania pozycji (profit taking) oraz niechęć handlowców do działania, aż otrzymają więcej informacji, a GBP / USD tymczasem zbliża się do poziomu cen 80-ych. Znaczne wiadomości w Wielkiej Brytanii dziś są ponowna ocena kwartalnego PKB (oczekuje się 0,5%), wstępne dane kwartalne dotyczące inwestycji przedsiębiorstw (oczekuje się 0,6%), a także indeks sektora usług (oczekiwano 0,7%). Dane gorsze niż oczekiwano doprowadzą do dalszej sprzedaży GBP, a GBP/USD powróci do wczorajszych minimów. Ale jeśli rzeczywiste dane przekroczą oczekiwania, może się zdarzyć mocny skok do góry, ponieważ kupcy spekulujący zaczną zamykać pozycje w obawie przed trendem bykowym.

Stany Zjednoczone

Dla amerykańskich aktywów dzień rozpoczął się z negatywnych terytoriuów po tym, jak zostały opublikowane rozczarowujące dane Indeksu PMI. Ceny aktywów spadły nieznacznie, ale dzięki nieoczekiwanemu skoku ropy, zaufanie na rynku wzmocniło się, a główne indeksy były w stanie nadążyć za dzień: DJIA wzrósł o 0,32%, S & P 500 - o 0,44%, Nasdaq - 0,87%. W dzisiejszym kadendarzu możemy podkreślić kilka ważnych komunikatów: bazowy wskaźnik zamówień na towary trwałego zużycia m / m, wnioski o zasiłek dla bezrobotnych, i zamówienia na towary trwałego zużycia, oczekiwane wskaźniki są 0,2%, 271 tys. i 3% odpowiednio.

Europa

W strefie euro warto zwrócić uwagę dzisiaj na takie wiadomości:

  • Masa pieniężna M3 r/r, oczekiwano 4.7%
  • Prywatne pożyczki r / r, oczekiwano 1,5%
  • Indeks końcowy CPI r/r, oczekiwano 0.4%
  • Końcowy indeks bazowy CPI r/r, oczekiwano 0.4%

Azja

JPY nadal rośnie w stosunku do dolara, co rodzi wątpliwości ze strony Banku Japonii, dotyczące skuteczności działań, które są wykonywane obecnie w celu osiągnięcia stopy inflacji na poziomie 2%, w zależności od osłabienia jena. Dziś ukaże się wskaźnik podstawowy CPI r / r Tokio, wskaźnik podstawowy CPI Banku Japonii r / r i krajowy bazowy wskaźnik CPI r / r, oczekiwania są 0%, 1,2% i -0,2% odpowiednio. Dane te dadzą dalsze wskazówki do działania. Jeśli wyjdą gorsze niż oczekiwano, może spowodować nowe działania Banku Japonii, którymi już od dawna grożą, i wtedy JPY zostanie osłabiony.