Azja

Mówią, że Bank Japonii rozważa dalsze osłabienie na tle spadających cen ropy i ich wpływu na inflację. Takie okoliczności zwolnili tempo jena, który szybko szedł do góry gotowy był do pokonania wieloletnich szczytów. Nastroje pokojowe BJ podniosły także Nikkei na 3,59%, ponieważ oczekuje się osłabienie eksporterów którzy opierają się na jena. Akcje chińskich firm zamknęły się w plusie, Hang Seng zyskał 2,26%.

UE

EBC, jak można było się spodziewać, nie zmienił stóp procentowych, ale Mario Draghi pozbawił trend bykowy wszelkiej nadziei swoim występem pokojowym o prognozy rozwoju sytuacji w UE. Twierdzi on, że po raz kolejny jest istotne ryzyko recesji, co oznacza, że trzeba ponownie przeglądać obecną politykę pieniężną, ponieważ EBC nie jest pewny, że jego wysiłki w celu stymulowania wzrostu są poprawnie zrównoważone. Draghi zasugerował również, że o nowych narzędziach i środkach zachęcających będzie ogłoszono na posiedzeniu EBC w marcu. Dziś zostaną opublikowane następujące wskaźniki ekonomiczne:

 • Indeks działalności produkcyjnej PMI we Francji oczekuje się 51.6
 • Indeks działalności produkcyjnej PMI w Niemczech oczekuje się 53.0
 • Indeks działalności produkcyjnej PMI UEoczekuje się 53.0
 • Indeks działalności biznesowej w sektorze usług PMI UE oczekuje się 54.2

USA

Akcje USA zamknęły się na plusie po wypowiedziach EBC, które stworzyły gołębi trend. Wypowiedzi te wskazują na osłabienie w drodze, a odzyskiwanie pozycji ropy doprowadziło do pewnego zamknięcia akcji energetycznych w "zielonej" strefie. Indeks DJIA wzrósł o 0,74%, S & P 500 o 0,52%, a NASDAQ-100 o 0,15%. Wczorajsze dane ekonomiczne USA zmieszały się z indeksem Philadelphia FRB i okazały się lepszymi niż oczekiwano (-3,5 vs -5,8), natomiast wnioski o zasiłek dla bezrobotnych były nieco gorsze (293 K vs 279K). Dziś będą opublikowane następujące dane w Stanach Zjednoczonych:

 • Indeks działalności produkcyjnej PMI oczekuje się 51.5 mln
 • Sprzedaż istniejących budynków oczekuje się 5.21 mln.
 • Indeks wiadących wskaźników CB oczekuje się -0.1%

Kanada

CAD odzyskuje siły po skoku cen ropy, uczestnicy rynku są w oczekiwaniu dzisiejszych wiadomości, które by w ten czy inny sposób przyczynili się do sytuacji i pozwoliły CAD zamknąć sesję na silnych pozycjach po recesji, która miała miejsce w ostatnich miesiącach. Więc dzisiaj będą opublikowane:

 • Bazowy indeks cen konsumpcyjnych CPI m / m oczekuje się -0,3%
 • Bazowy indeks sprzedaży detalicznej m / m oczekuje się 0,4%
 • Indeks cen konsumpcyjnych CPI m / m oczekuje się -0,4%
 • Indeks sprzedaży detalicznej m / m, oczekuje się 0,3%