USA

Wczoraj po USD obserwowała się pozytywna tendencja, ponieważ większość przedstawicieli FED, w tym i Jellen wzięła agresywny ton względem przyszłości amerykańskiej gospodarki вцелом i późniejszych podniesień stawek w szczególności. Jellen nalega na etapami podejściu do podwyższeń, podczas gdy inni członkowie są pewne, że lepiej już podnosić stawki, czym trzymać ich nieodmiennymi czy obniżać. Dane ze USA były w jakieś mierze negatywne, tak zapotrzebowań na podręcznik z bezrobocia okazało się 2161 tys. przeciw 2120 tys., a pierwotnych zwróceń po bezrobociu - 294 tys. przeciw 270 tys.

W USA powinno odbyć się wyjście następnych danych :

  • Bazowy poziom detalicznych sprzedaży m/m, oczekuje się 0,6%
  • Indeks PPI m/m, oczekuje się 0,3%
  • Poziom detalicznych sprzedaży m/m, oczekuje się -0,3%
  • Bazowy indeks PPI m/m, oczekuje się 0,1%
  • Prowizoryczna ocena spożywczych humorów Uniwersytetu Manchestera, oczekuje się 89,9

Zjednoczone Królestwo

Bank Anglii zachował bankową stawkę i Fundusz zakupu aktywów na byłych poziomach, 0,5% i 375 mld odpowiednio, a protokoły pokazują, że za niezmienność walutowy-kredytowej polityki wszyscy członkowie głosowali anonimowo. Bank Anglii wydał dosyć miękkie sprawozdanie o stanie inflacji, skróciwszy prognozę po przyroście w drugiej ćwierci od 0,5% do do 0,3%, a prognoza po PKB 2016 z 2,2% do 2%. Do tego że, oni udaremnili wszystkie nadzieje na podwyższenie stawek w najbliższym czasie, odsunąwszy te plany co najmniej na 3 lata, zauważywszy, że być może nawet ich obniżenie, jeśli będzie konieczność. Co dotyczy ich poglądu na BREXIT, to oni oceniają wyjście z UE spadkiem GBP na 10-15% przeciw dolaru USA, a także późniejsze skrócenie tempa inflacji w długoterminowej perspektywie.

Dziś wystąpią dwoje przedstawicieli MPC : Holdejn i Wil

Azja - Pacyficzny region

Aktywa Azji w zasadzie szły na spadek, idąc za przygłuszonym handlem na Wall Street. Nikkei 225 utracił 1,1%, ponieważ rosnąca jena pogorszyła humory eksporterów, a dane o dochodach w czambuł nie dociągały do oczekiwanych poziomów, co mocno zaznaczyło się na indeksie. ASX 200 upadł na 0,5% pod wpływem towarowego rynku. Shanghai Composite złamał kliszę, wspiąwszy się na 0,3% wskutek niedawnych sukcesów Banku Chin w podniesieniu humorów regionu swoją ingerencją.

Towary

Surowa nafta osiągnęła sukcesu na początku wczorajszej handlowej sesji potem, jak Irak oświadczył o wznowieniu pytania wstrzymania dostarczeń w na zebraniach OPEC w czerwcu miesiącu. Lecz potem cena towaru trochę słaniała się, ponieważ rosnący dolar i odkupione humory zadały rynkowi ton na wolne dni.