USA

Handel na Wall Street znów poszed na straty po wyjściu danych ADP - (205 tys przeciwko 195 tys.) wniosły pewną poprawę. Utrzymywać swoje szczęście przez długi czas nie było możliwe, olej w ogień wltwają komentarze Fed, rozczarowujące dane w sektorze ISM (53,5 do 55,1) zapalne nastroje na rynkach USA, gdzie zaczęli sprzedawać amerykański aktywy. Według USD kontynuje się sprzedaż, ale giełdzie udało się zamknąć w plusie dzięki nieoczekiwanym skokam cen ropy naftowej, co spowodowało wzrost przedsiębiorstw energetycznych. DJIA zamknął się + 1,13%, S&P 500 i Nasdaq-100 wzrosły o 0,5%. Tymczasem nastroje w Goldman Sachs były zarówno dobre i złe, tam zostały przeniesione prognozy o podwyższeniu stóp Fed od marca do czerwca, a oni oczekują minimum 3 wzrosty w 2016 roku. Obecnie oczekują się następujące dane:

  • Wnioski o zasiłki dla bezrobotnych, oczekiwano 279 tys.
  • Ogólna wydajność sektora rolnego - oczekiwano kw\kw, -1,5%
  • Ogólne koszty na siłę roboczą kw\kw, oczekuje się 3,9%
  • Fabryczne zamówienia m/m, oczekuje się -2,5%

Wielka Brytania

Nieokreśloność w sprawie przyszłości wielkiej Brytanii w UE mało zaważyła na GBP, ponieważ dane po Composite wyszły lepiej za oczekiwane (56,1 przeciw 55), tak samo i Indeks PMI w zakresie usług wyszedł 55,6 przeciw prognozowanego 55,4.Te wskaźniki potrafiły zachować poziom ceny dla funta. Dziś, jednak, dla GBP i brytańskiej gospodarki nastanie "dzień rozliczenia", ponieważ odbędą się obrady Banku Anglii, oczekuje się że oficjalna stopa oprocentowania pozostanie bez zmian na poziomie 0,5%, jak i fundusz zakupu aktywów 375 mld. Część uwagi również przyciągną kwartalne sprawozdanie po poziomie inflacji i obrad w sprawach walutowo-kredytowej polityki, po którym inwestorzy potrafią sądzić o nastroju banku Anglii. Na ostatnim głosowaniu wynik był 8-1 przeciw podniesienia stawki, spadek w tym obwodzie doprowadzi byczy trend do wścieklizny, a jeśli poziom nie zmieni się, to to wstrząsnie niedawne humory i analitykomtrzeba będzie odwołać się do komentarzy o inflacji i prognozach Banku Anglii z tego pytania. Jeśli w prognozach jednak będzie podwyższenie, to potrafi nadać sił GBP, ale doprowadzić do spadku aktywów wielkiej Brytanii, ponieważ ich postarają się skupić do podwyższenia stawki.

Australia

Dziś w Australii wyjdą dane po detalicznych sprzedażach m/m, oczekuje się 0,5%, jeśli wskaźnik będzie lepszy za oczekiwane, to zaczną otwierać się stawki na AUD, ponieważ oczekuje się że on urośnie. Jednak, jeśli walutowo-kredytowa polityka Banku Australii potwierdzi przewartościowanie AUD, to tempy wznowienia jawnie będą obniżone.

Towary

Ropa naftowa spotkała wsparcie i wspięła się na 8% po relizie ministerstwa energetyki po zapasach ropy naftowej w USA, realny wskaźnik -ł 7792 tys. przeciw oczekiwanych 4000 tys. Lecz co jest ważniejsze, to odzwierciedla że produkcja w USA znacznie przyczyniła się spadkowi na 0,076%. Tymczasem plotki przedłużają zapewniać uczestników rynku. Tak prezydent Ekwadoru oświadczył, że tego miesiąca on przewiduje nku. Więc prezydent Ekwadoru powiedział, że w tym miesiącu, że przewiduje nadzwyczajne zebranie OPEC. Tymczasem rynki są zadowolone i kupują na plotkach, lecz czy odbędzie się zwykły scenariusz sprzedaży na faktach?